Spørretimespørsmål fra Sonja Mandt (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om statsråden kan svare for hvordan regjeringen har planlagt å gjennomføre anbudsrunden på barnevernsområdet, og om de vil følge opp samarbeidsavtalen med ideelle som den rød-grønne regjeringen inngikk

Datert: 09.01.2014
Besvart: 15.01.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): 1. januar 2015 utløper avtalene for institusjonsplasser i barnevernet. Gjennom budsjettbehandlingen i Stortinget og en tale for Ideelt Barnevernsforum av statssekretær Maria Hoff Aanes er det signalisert vesentlige endringer i det som har vært anbudspraksis, ved at de ideelle og ikke-kommersielle tilbudene ikke lenger skal prioriteres.

Kan statsråden svare for hvordan regjeringen har planlagt å gjennomføre anbudsrunden, og om de vil følge opp samarbeidsavtalen med ideelle som den rød-grønne regjeringen inngikk?


Les hele debatten