Spørretimespørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om regjeringens tidsplan for innfasing av fritt behandlingsvalg, hvilke lovendringer Stortinget vil måtte vedta, når ordningen er på plass for rus/psykisk helsevern og hvordan det skal finansieres

Datert: 09.01.2014
Besvart: 15.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet kunne ikke regjeringen svare på ulike spørsmål om den såkalte ordningen "fritt behandlingsvalg". I statsrådens sykehustale fremhevet han "reformen" som en av sine hovedsatsinger, og antydet en konkret tidsplan.

Hva er regjeringens faktiske tidsplan for innfasing av en slik ordning, hvilke lovendringer vil Stortinget måtte vedta, når er ordningen på plass for rus/psykisk helsevern og somatikk, og hvordan skal det finansieres?


Les hele debatten