Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

Om statsråden vil sørge for at det foretas en kostnadsberegning for utbygging til full firefelts vei på strekning Eidsberg-Ørje før arbeidet med midtdeler iverksettes

Datert: 17.01.2014
Besvart: 29.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Krav om midtdeler på E18 gjennom Indre Østfold får som følge at man nå må utvide tofeltsdelene på eksisterende E18 mellom Eidsberg og Ørje. Dette vil medføre store kostnader for omgjøring av bruer osv.

Vil statsråden sørge for at det nå foretas en kostnadsberegning for utbygging til full firefelts vei på strekning Eidsberg-Ørje før arbeidet med midtdeler iverksettes, og når kan en slik kostnadsberegning være klar?


Les hele debatten