Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden vil åpne for automatisk trafikkontroll (ATK) i Korgfjelltunnelen og Toventunnelen på E6 i Nordland

Datert: 28.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Strekningsmåling med fotobokser redder liv. Automatisk trafikkontroll, ATK, blir i dag brukt på 16 strekninger, 8 av disse i tunneler. Vegvesenet har kommet med en analyse der man viser til ulykkereduksjoner opptil 27 pst i vegtunneler. Det er derfor oppsiktsvekkende at regjeringen i sin regjeringserklæring ikke vil bygge ut nye strekninger. I Nordland har vi en lang tunnel på E6, Korgfjelltunnelen på 8,5 km, og en ny tunnel som snart står ferdig, Toventunnelen på 10,6 km. Begge egner seg godt til ATK.

Vil statsråden åpne for streknings-ATK i disse?


Les hele debatten