Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Om hva regjeringen vil bruke den økte produksjonen av fornybar energi til

Datert: 16.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Et avgjørende hinder for god gjennomføring av Mongstad-prosjektet har vært at aktørene har hatt sprikende mål. Dette reflekterer også det store bildet i norsk energipolitikk. De grønne sertifikatene vil øke norsk energiproduksjon med 13,2 TWh før 2020, men det er ytterst uklart hva vi skal bruke strømmen til. Dermed ødelegger vi stadig mer norsk natur uten å vite om naturtapet gir klimagevinst.

Hva vil regjeringen bruke den økte produksjonen av fornybar energi til?


Les hele debatten