Spørretimespørsmål fra Helga Pedersen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hva som er statsrådens syn på at konkurranseutsetting av barnehager vil ha åpenbare negative konsekvenser for kvaliteten i barnehager med høy minoritetsandel

Datert: 30.01.2014
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 05.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren har rost satsinga på gratis kjernetid i Groruddalen, som er et viktig tiltak for at barn med innvandrerbakgrunn skal lære norsk. I år skal byrådet i Oslo konkurranseutsette flere barnehager i det samme området med den konsekvens at bemanningsnormen fjernes, de ansattes pensjonsvilkår svekkes, og erfarne ansatte trolig vil forsvinne.

Hva er statsrådens syn på at konkurranseutsetting vil ha åpenbare negative konsekvenser for kvaliteten i barnehager med høy minoritetsandel?


Les hele debatten