Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden meiner at jenter og gutar bør få same rettsvern og gå inn for å forby omskjering også av smågutar

Datert: 30.01.2014
Fremsatt av: Jenny Klinge (Sp)
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 05.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Geir Inge Lien (Sp)

Spørsmål

Geir Inge Lien (Sp): Omskjering av jenter er ulovleg, medan rituell omskjering av gutar er lovleg, også om det skjer utanfor helsevesenet.

Meiner statsråden at jenter og gutar bør få same rettsvern og gå inn for å forby omskjering også av smågutar, og viss regjeringa arbeider med eit framlegg om å regulere praksisen, vil statsråden ta kontakt med helse- og omsorgsministeren for å sørgje for at rettssikkerheita til gutar ved skade eller død som følgje av rituell omskjering blir lik jenters rettssikkerheit?


Les hele debatten