Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at elsertifikatene utløser investeringer i vindkraft i Norge

Datert: 30.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vindkraftbransjen i Norge er bekymret for at en stor del av investeringene i elsertifikatmarkedet kommer i Sverige. En eventuell justering av norske rammebetingelser ved kontrollstasjonen i 2015 kan føre til lang tids usikkerhet i den norske vindkraftbransjen og manglende investeringsbeslutninger.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at elsertifikatene utløser investeringer i vindkraft i Norge?


Les hele debatten