Spørretimespørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

Om å gripe inn hvis flere kommuner har innført eller innfører elevvurderingssystemer som ligner det i Sandefjord, der grunnskoleelever kategoriseres på en tredelt skala etter ferdigheter

Datert: 30.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Sandefjord kommune har fått mye oppmerksomhet for måten de måler elevene på. Kommunen har innført et vurderingssystem der elevene fra 1. til 10. klasse deles inn i en 3-delt skala etter ferdigheter. Vurderingssystemet er svært omstridt blant elever, lærere og foresatte. Flere lærere og foresatte boikotter systemet, og to lærere har fått reprimander for 'ordrenekt'. Mange mener at skjemaene fører til en unødvendig byråkratisering, og at det virker demotiverende på lærere og elever. Statsråden har i tilknytning til denne saken sagt at slike vurderingssystem ikke er en del av regjeringens nasjonale politikk.

Vil statsråden gripe inn dersom det viser seg at flere kommuner har innført/vil innføre lignende vurderingssystemer i skolen?


Les hele debatten