Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Om hvordan utenriksministeren vil følge opp OECDs evalueringsrapport om norsk bistand

Datert: 05.02.2014
Besvart: 05.02.2014 av utenriksminister Børge Brende

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): De kjente tusenårsmålene, som skal hjelpe oss med å bekjempe fattigdom, skal være nådd innen 2015, og vi ser store framskritt. For 15–20 år siden var det 35 000–40 000 barn som døde hver eneste dag før de fylte fem år. I dag er tallet nede i «bare» 17 000–18 000 barn som dør hver eneste dag før de fyller fem år.

Samtidig er det store utfordringer. Det er fortsatt én milliard mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Derfor er det etter vår mening viktig å vri mer bistand over til utdanning, helse og næringsutvikling og skape arbeidsplasser for de fattigste.

Utdanning er viktig for å bygge demokrati. Det er viktig for å bygge kunnskap, som igjen kan skape arbeidsplasser. Spesielt jenters utdanning er viktig, fordi det utdanner en hel familie. Jeg vet at senere i dag skal utenriksministeren og kronprinsessen være med og åpne en utstilling om barnebruder. Dessverre er det 14 millioner mindreårige jenter som blir tvangsgiftet hvert eneste år, ifølge FNs tall.

Det viser seg også at hvis man utdanner jenter, gifter de seg senere, og man kan da bekjempe de viktige problemene.

Det er ingen tvil om at bistand er viktig. OECD evaluerte nettopp norsk bistand, og de sa at norsk bistand hovedsakelig er god, men at det også er et forbedringspotensial.

De sa at konsentrasjonen av bistanden kan være om færre land, eller at det meste av pengene går til noen utvalgte land.

De sa at vi må bli bedre på handel, slik at de fattigste kan selge sine varer.

De sa at skogpengene som vi setter av, kan brukes bedre enn det gjøres i dag.

De sa at stortingsmeldingene som den rød-grønne regjeringa lagde, var for lite konkrete.

De sa at det var store muligheter til å bruke oljefondet til å investere i fattige land. Verden er i endring, så det er mange land der som vokser fram, og det vil gi god avkastning.

De sa også at samstemthet-rapportene var for lite fruktbare: Vi gir med den ene hånden, men vi tar for mye tilbake med den andre.

Mitt spørsmål er: Hvordan vil utenriksministeren følge opp den rapporten, som han sa var veldig god, og som han ønsker å følge opp?


Les hele debatten