Muntlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt utspillene fra næringslivets aktører om svekkelse av importvernet eller samvirkenes rolle får statsråden til å tenke seg om og eventuelt skifte kurs

Datert: 05.02.2014
Besvart: 05.02.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Mitt spørsmål går til landbruksministeren.

Landbruksministeren og regjeringa har gått friskt ut i landbrukspolitikken i løpet av de siste månedene. Det skal hun i hvert fall ha – hun har skapt debatt.

Alle er ikke sikre på om det å redusere importvernet, fjerne konsesjonsregler, kvoter, bo- og driveplikt, fjerne priskontroll, avvikle samvirkene og regulatorrollene er det som virkelig kan bidra til at vi får opp matproduksjonen i Norge. Vi er heller ikke sikre på om det er det som vil bidra til at vi får tilstrekkelig optimisme inn i næringa – selv om det er optimisme der også.

Fra Arbeiderpartiets side har vi den holdninga at man skal være åpen for endringer i alle typer politikk, også i landbrukspolitikken. Men det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg haka.

Det som er interessant i de forslagene som har dukket opp, og som landbruksministeren har fremmet i det offentlige lende i løpet av de siste ukene, er at det for det første ser ut til at bøndene selv og bondeorganisasjonene er svært kritiske. Mer interessant er det kanskje i et politisk bilde å se at selv næringslivets aktører går på banen og argumenterer imot, enten det er svekkelse av importvernet eller sist med Virkes vurdering av samvirkenes rolle, hvor altså arbeidsgiverorganisasjonene, de som organiserer dem som driver industri i Norge, sier at man er skeptisk og i mange henseende også imot.

Så mitt spørsmål til statsråden er: Disse utspillene og disse tankene fra næringslivets aktører sjøl – får det statsråden til å tenke seg om og eventuelt skifte kurs?


Les hele debatten