Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden er fornøgd med praktiseringa av ytringsfridom i helsevesenet når sjukepleiarar svarer i ei fersk undersøking at dei har vegra seg for å delta i offentlig debatt på grunn av lojalitetsplikta

Datert: 06.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I ei fersk undersøking frå Norsk Redaktørforening svarar 50 prosent av sjukepleiarane at dei har vegra seg for å delta i offentleg debatt på grunn av lojalitetsplikta. 51 prosent av dei spurte meiner at lojalitetsplikta står sterkare enn ytringsfridomen på eige fagområde. Nyleg vart det òg kjent at ein lege ved Haukeland sjukehus av helseføretaket vart nekta å opplyse om arbeidsplass og tittel i eit lesarinnlegg.

Er statsråden fornøgd med denne praktiseringa av ytringsfridom og lojalitetsplikt i helsevesenet?


Les hele debatten