Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Om hvordan statsråden vil sikre at utbyggers kostnadsoverslag er riktige når det er motstridende økonomiske interesser mellom statens politiske mål, som elektrifisering av hele Utsira-høyden, og det enkelte selskapet som vil oppleve elektrifisering som en utgiftspost

Datert: 06.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Staten baserer seg hovedsakelig på utbyggers kostnadsoverslag og kalkyler innen petroleumssektoren når utbygginger skal godkjennes. Dette gjøres ut ifra rasjonalet om at utbygger vil være interessert i å gjøre utbygging på en kostnadseffektiv måte.

Hvordan vil statsråden sikre at utbyggers kostnadsoverslag er riktige, når det er motstridende økonomiske interesser mellom statens politiske mål, som elektrifisering av hele Utsira-høyden, og det enkelte selskapet som vil oppleve elektrifisering som en utgiftspost?


Les hele debatten