Spørretimespørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til landbruks- og matministeren

Om statsråden mener at fjerning av priskontroll på landbrukseiendommer er i tråd med målsettingene om økt matproduksjon og rekruttering til næringa

Datert: 20.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Dersom priskontroll på landbrukseiendommer fjernes, vil det føre til at prisene i enkelte områder stiger betydelig. Dette vil heve terskelen for unge som vil inn i næringa, og det vil gå ut over lønnsomheten. Høyere pris på landbrukseiendommer vil ikke uten videre heve prisene på maten som produseres. Flere arealer kan bli ulønnsomme og det kan bli vanskeligere å håndheve driveplikten.

Mener statsråden dette er i tråd med målsettingene om økt matproduksjon og rekruttering til næringa?


Les hele debatten