Spørretimespørsmål fra Helga Pedersen (A) til statsministeren

Om hvordan statsministeren vil ta ansvar for at de ulike departementene legger til rette for vekst i hele Norge

Datert: 20.02.2014
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 26.02.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): I regjeringen Solbergs politiske plattform står det: "Regjeringen vil legge til rette for vekst i hele Norge." Fasiten så langt er at regjeringen kutter i de regionale utviklingsmidlene. Arbeidsplasser i Direktoratet for økonomistyring sentraliseres. Kutt i formuesskatten kommer i hovedsak innbyggere i et begrenset geografisk område til gode. Det kuttes i Innovasjon Norges reiselivsarbeid.

Hvordan vil statsministeren ta ansvar for at de ulike departementene legger til rette for vekst i hele Norge?


Les hele debatten