Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til finansministeren

Om det er rettferdig og god politikk for å skape vekst i distriktene når reduksjon eller fjerning av formuesskatten slår ulikt ut for byer og distrikt

Datert: 20.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av finansminister Siv Jensen

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Reduksjon eller fjerning av formuesskatten slår ulikt ut for byer og distrikt. En beregning fra 2010 viser at bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner i Oslo vil få dobbelt så mye i skattelette som Hedmark, Oppland og Buskerud til sammen ved å fjerne formuesskatten. Det vil dessuten bli mindre penger til fordeling over statsbudsjettet til blant annet distriktstiltak.

Er dette rettferdig og god politikk for å skape vekst i distriktene?


Les hele debatten