Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden vil følge opp lovforslagene som gjør at de som er aktive i voldelige casualsmiljøer kan nektes opphold på stadion og i bykjerner i forbindelse med risikokamper

Datert: 20.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I de store byene har det i de senere fotballsesongene operert grupper av voldelige risikosupportere, eller casuals, som gjentatte ganger har skapt slagsmål og farlige situasjoner. Politiet må bruke store ressurser på å prøve å holde dem i sjakk og unngå at noen kommer til skade. De har derfor gått inn for lovforslag som gjør at de som er aktive i voldelige casualsmiljøer, kan nektes opphold på stadion og ifm. risikokamper.

Vil statsråden når vi nå står overfor en ny sesong, følge opp disse lovforslagene?


Les hele debatten