Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om kva statsråden konkret har gjort sidan regjeringa tiltrådte for at Mullah Krekar kan sendast ut av landet når han har sona ferdig

Datert: 25.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Å få sendt Mullah Krekar ut av landet har vore eit tilbakevendande tema. Det er av norske myndigheiter vurdert som at det er ein fare for livet og helsa hans viss han blir sendt tilbake til Irak, i medhald av internasjonale konvensjonar. Framstegspartiet har ved gjentekne høve understreka at dersom dei sjølv kom i regjering, ville han raskt bli returnert.

Kva har statsråden konkret gjort sidan regjeringa tiltrådte for at Krekar kan sendast ut av landet når han har sona ferdig?


Les hele debatten