Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om det er slik at mennesker som sliter med rus i Finnmark eller andre steder hvor private aktører er i fåtall, ikke kan benytte de øremerkede pengene til et tilbud i regi av det offentlige hjelpeapparatet

Datert: 27.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): I Tilleggsprop. 1 S for 2014 legger regjeringen inn en økning på ca. 250 mill. kroner øremerket private behandlere innen rus og psykiatri. Problemet mange steder i landet er at det er få - i Finnmark ingen - private aktører innen f.eks. rus.

Betyr dette at mennesker som sliter med rus i Finnmark eller andre steder hvor private aktører er i fåtall, ikke kan benytte de øremerkede pengene til et tilbud i regi av det offentlige hjelpeapparatet?


Les hele debatten