Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til klima- og miljøministeren

Om statsråden meiner det er i tråd med rovviltforliket å utføre hi-uttak på jerv i Oppland når 5 dyr av ei kvote på 8 jerv ikkje er teke ut etter at lisensperioden gjekk ut

Datert: 27.02.2014
Besvart: 19.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ivar Odnes (Sp)

Spørsmål

Ivar Odnes (Sp): I punkt 2.2.11 i rovviltforliket av 2011 står det at "Uttak av jerv gjennomført av miljøforvaltningen skal så langt det er mulig gjennomføres under lisensfellingsperioden, men likevel slik at uttak gjennomføres på en kostnadseffektiv måte". I Oppland er fortsatt 5 dyr av ei kvote på 8 jerv ikkje teke ut, sjølv om lisensperioden gjekk ut 15. februar. Miljødirektoratet vil nå avvente situasjonen til eventuelt å utføre hi-uttak.

Meiner statsråden dette er i tråd med rovviltforliket?


Les hele debatten