Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hva statsråden mener er den beste måten å forvalte skog på i et klimaperspektiv

Datert: 27.02.2014
Besvart: 19.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Skog som vokser og jorda den vokser i kan binde store mengder karbon. Skog spiller derfor en viktig rolle i klimapolitikken.

Hva mener statsråden er den beste måten å forvalte skog på i et klimaperspektiv?


Les hele debatten