Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil be Helse Sør-Øst avvente videre behandling av Utviklingsplan 2030 til nasjonal helseplan er lagt fram i løpet av 2015

Datert: 05.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Utviklingsplan 2030 er sendt på høring med forslag om bare ett sykehus på Sørlandet. Dette har vakt sterke reaksjoner, og 5 000 deltok i fakkeltog for å bevare akutt- og fødetilbudet ved Flekkefjord sykehus. Regjeringen varsler ny nasjonal helse- og sykehusplan i løpet av 2015, og ifølge statsråden blir denne så detaljert at de regionale helseforetakene vil bli overflødige.

Vil statsråden be Helse Sør-Øst avvente videre behandling av Utviklingsplan 2030 til nasjonal helseplan er lagt fram?


Les hele debatten