Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden finn at det er forsvarleg av omsyn til flysikkerheit og førebygging av kriminalitet at politiet på Gardermoen ikkje har system som automatisk fangar opp om nokon nyttar stole pass

Datert: 10.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Flyulykka i Asia retta merksemd mot passkontrollar ved flyplassar. Etter hendinga kunne ein lesa at politiet på Gardermoen ikkje har system som automatisk fangar opp om nokon nyttar stole pass.

Finn statsråden at dette er forsvarleg av omsyn til flysikkerheit og førebygging av kriminalitet?


Les hele debatten