Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Datert: 17.03.2014
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Regjeringen har akseptert at flere næringer ikke lenger skal få differensiert arbeidsgiveravgift. Fra ulike næringsorganisasjoner er det kommet sterke reaksjoner på beslutningen. Konsekvensene blir betydelige for næringsvirksomheter, arbeidstakere og for distriktene som risikerer tap av verdiskaping og bosetting. I 2013 utgjorde differensiert arbeidsgiveravgift 13 mrd. kroner i 256 kommuner.

Hvor stor blir samlet avgiftsøkning for næringene som nå foreslås unntatt ordningen?


Les hele debatten