Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

Om hva regjeringen har gjort for å unngå avgiftshopp for bedrifter i Distrikts-Norge, som i dag har en lavere avgiftsbyrde med differensiert arbeidsgiveravgift

Datert: 19.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av statsminister Erna Solberg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Noe av den norske suksessen er at vi har tatt hele Norge i bruk. Vi har brukt politikken aktivt for å skape levende lokalsamfunn, og vi har stimulert til verdiskaping i hele landet.

I det første budsjettet fra regjeringen Solberg var det et klart mønster. Det var kutt i alle tiltak som hadde å gjøre med å ta hele Norge i bruk. Det var kutt i fiskerinæringen, det var kutt i skogbruksnæringen, det var kutt i jordbruket, det var kutt i midlene som går til dem som skal skape nye bedrifter – med en halv milliard kroner – de som har de nye ideene, de bedre løsningene. Alt pekte i en retning mot mer sentralisering.

Det viktigste, mest ubyråkratiske virkemidlet vi har i distriktspolitikken, er differensiert arbeidsgiveravgift, at bedrifter i Distrikts-Norge får en lavere avgiftsbyrde. Nå har regjeringen varslet at det kan komme et avgiftshopp opp mot 1 mrd. kr for disse bedriftene. Mitt spørsmål er: Hva har regjeringen gjort for å unngå dette avgiftshoppet?


Les hele debatten