Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren vil innføre en finansskatt i Norge, med henvisning til bonusfesten i finansnæringen

Datert: 19.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av statsminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Det norske samfunnet er på sitt beste når vi deler godene. Det skaper solidaritet, det skaper tillit, og det skaper samhold mellom folk. Jeg tror få ting er så ødeleggende for den tilliten og det samholdet som når noen på toppen utviser grådighet og driver hemningsløs berikelse av seg selv. Derfor vil jeg gjerne gi statsministeren mulighet til å ta et kontant oppgjør med den bonusfesten som vi har sett i deler av norsk finansnæring i det siste.

Vi så nylig en banksjef gå av med en fallskjerm på 32 mill. kr. I forrige uke ble det kjent at det såkalte spleiselaget, der renten økte for vanlige kunder i DnB, har endt med at konsernledelsen i banken i 2013 fikk en 30 pst. økning i lønn og bonuser. Det vi ser, er en forbausende mangel på ydmykhet fra en næring som det var bred enighet om å regulere etter finanskrisen. Bonusfesten viser jo at bankene går så det griner. Samtidig vet vi at finansnæringen betaler mindre skatt enn andre næringer, fordi den ikke betaler moms på lik linje med andre næringer og bedrifter.

Den rød-grønne regjeringen satte ned Finanskriseutvalget i etterkant av finanskrisen, som bl.a. anbefalte å innføre en finansskatt i Norge. Målet skulle være å unngå at finansnæringen vokste seg kunstig stor og unngå kunstige vridninger i forhold til andre næringer. Den rød-grønne regjeringen fulgte opp dette og var i gang med å utrede ulike modeller.

Det som DnB har gjort med sine bonusøkninger, er å levere en søknad til storting og regjering om å få lov til å betale mer skatt. Mitt spørsmål er om statsministeren vil innvilge den søknaden og innføre en finansskatt.


Les hele debatten