Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil kunne tilrå og godkjenne nedlegging av Kongsberg sykehus utan at det er blitt behandla av Stortinget som ein del av ein nasjonal helse- og sjukehusplan

Datert: 20.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Det skjer krevjande prosessar i mange helseforetak om sjukehusfusjonar. I Buskerud kan dette føre til nedlegging av Kongsberg sykehus.

Vil statsråden kunne tilrå og godkjenne dette utan at det er blitt behandla av Stortinget som ein del av ein nasjonal helse- og sjukehusplan?


Les hele debatten