Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til næringsministeren

Om statsråden vil arbeide for å avvikle ordninga med normaltid og sommartid

Datert: 20.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av næringsminister Monica Mæland

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Vi stiller klokka to gongar i året til anten normaltid eller sommartid. Praksisen er regulert i eit EU-direktiv. Forsking viser at det gir helsemessige konsekvensar for somme når søvnrytmen blir forstyrra. Statistisk sett oppstår det fleire hjarteinfarkt enn vanleg i dagane etter at ein har stilt klokka fram på våren, og det skjer fleire biluhell. I tillegg er det til ulempe for dei som må ta medisin til faste tider mot kroniske og alvorlege sjukdomar.

Vil statsråden arbeide for å avvikle ordninga?


Les hele debatten