Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden vil gjennomføre generell bevæpning fremfor å iverksette arbeidsgruppas tiltak knyttet til ny våpeninstruks for politiet

Datert: 20.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): En arbeidsgruppe som arbeider med ny våpeninstruks leverte innstilling 13. september 2013 med forslag til hvordan politiet kan sikres god og rask tilgang på våpen når det trengs. I en oversendelse fra Politidirektoratet 19. februar 2014 av et brev fra Justisdepartementet av 18. februar bes politidistriktene derimot om å beskrive 'administrative og politifaglige konsekvenser av en generell bevæpning.'

Betyr dette at statsråden istedenfor å iverksette arbeidsgruppas tiltak vil gjennomføre generell bevæpning, og hvordan vil dette bli lagt fram for Stortinget?


Les hele debatten