Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

Om man har fått ønska nytte av løyvinga på 1,5 mill kroner, jf. Prop. 29 S (2013-2014), og kva som er konkret status for beredskapselementet på SMK no

Datert: 20.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av statsminister Erna Solberg

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): På NSM sin sikkerheitskonferanse 19. mars sa statssekretær på SMK Laila Bokhari (H) at SMK no 'byggjer opp eit sikkerheitselement' og at dette er i ferd med å ta form. Ho er òg sitert på dette hjå NTB slik: 'Vi er nå i ferd med å bygge opp et nasjonalt sikkerhets- og beredskapselement'. Statsministeren har sjølv fleire gonger lagt vekt på at eit slikt element er viktig.

Har man fått ønska nytte av løyvinga på 1,5 mill kroner, jf. Prop. 29 S (2013-2014), og kva er konkret status for beredskapselementet på SMK no?


Les hele debatten