Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om det er slik at statsråden ikke sitter på noen informasjon om hvor mye klimagasser norske kvotekjøp i utlandet har bidratt til å kutte

Datert: 20.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Norge har i perioden 2008-2012 kjøpt kvoter tilsvarende i snitt 8,4 mill. tonn per år. Miljødirektoratet og departementet har påpekt at kvotesystemet ikke fungerer som det skal, og statsråden gjentar dette i et svar 14. mars til undertegnede, men svarer ikke på hvor store utslipp norske kvotekjøp i utlandet har bidratt til å kutte.

Er det slik å forstå at statsråden ikke sitter på noen informasjon om hvor mye klimagasser, ett av de mest sentrale virkemidlene i norsk klimapolitikk, har bidratt til å kutte?


Les hele debatten