Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvilke tiltak den nye regjeringen har innført som bidrar til at flere barnefamilier kommer seg ut i arbeid og gjennom det bidrar til å redusere barnefattigdom

Datert: 27.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Antall barn som lever i familier som SSB definerer som fattige, øker. Forskere sier at arbeid er den viktigste faktoren for å få familier ut av en slik situasjon.

Hvilke tiltak har den nye regjeringen innført som bidrar til å øke mulighetene for at flere barnefamilier kommer seg ut i arbeid og gjennom det bidrar til å redusere barnefattigdom?


Les hele debatten