Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Datert: 27.03.2014
Spørsmålet er trukket tilbake

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): VG har i flere artikler fortalt om kvinner som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. I historiene fremkommer det tidvis at de ikke har opplevd å bli behandlet på en respektfull og god måte. Dette står i så fall i sterk kontrast til samfunnets forventninger til politiet.

Er statsråden kjent med dette, og hvilke grep ser statsråden kan gjøres for at norsk politi skal bli enda bedre på håndtering av slike saker som ofte er vanskelige i utgangspunktet?


Les hele debatten