Spørretimespørsmål fra Norunn Tveiten Benestad (H) til kunnskapsministeren

Om statsråden kan bidra til en bedre løsning for overgang til masterstudier for kandidater med treårig bachelorutdanning i juss

Datert: 26.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Norunn Tveiten Benestad (H)

Spørsmål

Norunn Tveiten Benestad (H): Høsten 2011 tok universitetene i Agder og Rogaland opp de første kullene til 3-årige jusstudier. Flere statlige høgskoler tilbyr også treårig bachelor-utdanning i juss. De første kullene fullfører nå graden. Mange ønsker å gå videre til en mastergrad ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø. I dag må disse kandidatene søke videre opptak via Samordnet Opptak, basert på karakterene fra videregående skole. Dette oppfattes som urimelig.

Kan statsråden bidra til en bedre løsning for overgang til masterstudier for disse kandidatene?


Les hele debatten