Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til olje- og energiministeren

Om statsråden kan si noe om når det er planlagt at NVE skal overta drifta av Nordnorsk Fjellovervåking og Åkenes Tafjord beredskap IKS

Datert: 27.03.2014
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 09.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 15 (2011-2012) 'Hvordan leve med farene - om flom og skred' la en samlet komité til grunn at staten gjennom NVE skulle overta drifta av Nordnorsk Fjellovervåking og Åkenes Tafjord beredskap IKS. Staten skulle også ta alle driftskostnadene.

Kan statsråden si noe om når en slik overtakelse er planlagt gjennomført?


Les hele debatten