Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Om hva statsråden vil gjøre innenfor sitt ansvarsområde for å sikre at Norges miljøutslipp faktisk går ned

Datert: 02.04.2014
Besvart: 02.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren, for på mandag denne uken fikk vi presentert del to av klimapanelets femte hovedrapport.

Siden 2005 har vi nå fått en dobling av relevant faglitteratur, og den nye delrapporten bygger på over 12 000 vitenskapelige publikasjoner. Derfor må enhver tvil om klimaendringene være blåst bort.

Vi vet at virkningene av klimaendringene allerede er her. Mennesker, samfunn og økosystemer over hele verden er rammet. Klimaendringene fører til lavere matproduksjon, svekket matsikkerhet, utryddelse av arter, tørke og oversvømmelse, samtidig som mangelen på ferskvann vil øke. Fram til midten av vårt århundre vil klimaendringene forsterke helseproblemene som allerede eksisterer. Dette vil spesielt ramme de fattige landene, men også her hjemme vil konsekvensene bli alvorlige. Vi må bl.a. forvente mer regn og stigende havnivå, som øker risikoen for flom og skred, og skader fra økte overvannsmengder og fukt- og råteskader blir mer normalt. Vi snakker nå altså om vår nære framtid. Det er i den våre barn og barnebarn skal vokse opp. Med dagens utslippsutvikling forventes det at det i 2100 vil være umulig å gjøre normale utendørsaktiviteter i mange deler av verden i deler av året.

Dette er bare et lite utdrag av det vi nå faktisk vet. Alvoret er betydelig og konsekvensene dramatiske.

Men det er også muligheter hvis det handles nå. For jeg antar jo at statsråden er enig i at det påhviler ham et betydelig ansvar for at Norge når Stortingets fastsatte klimamål.

Så derfor: Hva vil statsråden gjøre innenfor sitt ansvarsområde for å sikre at Norges utslipp faktisk går ned?


Les hele debatten