Muntlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til olje- og energiministeren

Om statsråden vil avvente utlysing av de nordligste leteblokkene inntil det foreligger en miljøfaglig definisjon av iskanten av Barentshavet

Datert: 02.04.2014
Besvart: 02.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hvor går iskanten i Barentshavet? Det er spørsmålet til olje- og energiministeren.

Som vi vet, kan havisen fra polhavet bre seg utover Barentshavet og helt inn mot Finnmarkskysten, som den gjorde i 2003. I fo rvaltningsplanen for Barentshavet er iskanten definert akkurat der havisen lå ved maksimal utbredelse i 2003. Iskanten er et særlig biologisk rikt område, og er identifisert som særlig verdifullt og sårbart i forvaltningsplanen. Derfor sier forvaltningsplanen klart at det ikke skal igangsettes oljevirksomhet ved iskanten.

I februar sendte olje- og energiminister Tord Lien ut forslag om blokker til utlysing i 23. konsesjonsrunde, der 20 av de totalt 61 leteblokkene foreslås tildelt i de nordligste delene av Barentshavet sørøst, der hvor havisen lå i 2003. Torsdag i forrige uke kom Miljødirektoratets høringsuttalelse til 23. konsesjonsrunde, hvor det sterkt frarådes utlysing av de 28 nordligste blokkene i Barentshavet sørøst. Jeg siterer:

«Miljødirektoratet mener det er nødvendig med en grundigere faglig prosess for å definere en grense for iskanten som også dekker mer ekstreme år. Dette bør gjøres gjennom det tverrsektorielle arbeidet med faglig grunnlag for forvaltningsplanene.»

Dette er klar tale fra regjeringas egen miljøfaglige etat. Derfor er mitt spørsmål til statsråden: Vil statsråden avvente utlysing av de nordligste blokkene inntil det foreligger en miljøfaglig definisjon av iskanten?


Les hele debatten