Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

Om statsråden er enig i at oljesektoren må redusere om lag 2 mill. tonn fram mot 2020

Datert: 02.04.2014
Besvart: 02.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Mitt spørsmål går også til olje- og energiministeren, og det følger også opp noen av de spørsmålene vi har hatt tidligere.

Rapporten som FNs klimapanel la fram på mandag, understreker alvoret i den situasjonen vi er i, at klimaendringene er noe som pågår nå, at det er noe vi står overfor nå. Å nå togradersmålet er mulig, men veldig vanskelig, og det krever at vi handler nå. Og ikke bare vi, men alle land må handle nå.

Statsråden ble av NRK på mandag spurt om hvilket ansvar oljebransjen har for å redusere klimautslippene. Svaret var da at ansvaret lå i å eksportere mer gass til Europa. Det er ikke et svar som står helt i forhold til den oppgaven vi står overfor. Miljødirektoratets rapport viser at Norge har et gap på 8 mill. tonn for å nå målet vi har satt om å komme ned på 47 mill. tonn i 2020. Ifølge Miljødirektoratet må oljebransjen ta ca. 2 mill. tonn av utslippskuttene dersom vi skal nå vår egen målsetting. Det må gjøres ved å redusere fakling, installere nye turbiner, energieffektivisere, elektrifisere deler av Snøhvit, elektrifisere nye installasjoner.

Mitt spørsmål, også på bakgrunn av de svarene han har gitt tidligere, er ganske enkelt: Er statsråden enig i at oljesektoren må redusere om lag 2 mill. tonn fram mot 2020?


Les hele debatten