Muntlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Om statsråden nå vil revurdere sin posisjon, gripe inn overfor oljeselskapene og sørge for fullelektrifisering av Utsirahøyden

Datert: 02.04.2014
Besvart: 02.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Det er vel ikke noen bombe hvis jeg avslører at det går til Tord Lien.

Si til det norske folk, sa miljøvernministeren i Bangladesh, Anwar Hossain Manju, til meg at vi sitter alle i den samme livbåten – i dag er det vi som trenger hjelp, i morgen er det dere. Mandag kom rapporten som forteller at Bangladesh, som har 30 millioner mennesker – ca. seks ganger Norges befolkning – som bor under en halvmeter over havet, vil bli rammet hardt av klimaendringene som skjer. De rammes allerede. Den klare beskjeden fra verdens forskere var: Vi må handle nå.

Norge er blant de landene som per innbygger bidrar mest til klimaendringene på grunn av olje- og gassvirksomheten vår. Alt som pumpes opp, brennes. Det har gjort oss rike, men det har også gitt oss et stort ansvar for å bidra til å løse klimaproblemene.

Vi har et klimaforlik som har sagt at vi skal kutte 8–10 mill. tonn i forhold til den politikken vi fører i dag. Regjeringens eget fagorgan, Miljødirektoratet, leverte en rapport i mars der de slo fast at vi ikke når klimamålene med dagens politikk. De trekker fram noen tiltak for å tette gapet, bl.a. at nye utbygginger offshore får kraft fra land.

Vårens viktigste klimasak er diskusjonen om nettopp dette – elektrifisering av Utsirahøyden. Hvis Utsirahøyden bare delvis får kraft fra land og i stedet skal drives med forurensende gassturbiner, tilsvarer klimakonsekvensene mer enn de årlige utslippene av 100 000 biler. Elektrifisering av Utsirahøyden er prøvesteinen på om vi vil sette klima foran olje eller omvendt.

Med de rapportene som nå er lagt fram, har jeg ett spørsmål til olje- og energiministeren: Vil statsråden nå revurdere sin posisjon, gripe inn overfor oljeselskapene og sørge for fullelektrifisering av Utsirahøyden?


Les hele debatten