Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden kan gjøre rede for når ny storbylegevakt i Oslo vil bli etablert, og om det er aktuelt å bruke Aker sykehus til formålet

Datert: 03.04.2014
Besvart: 09.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det ble for noen år siden besluttet at Oslo universitetssykehus i samarbeid med Oslo kommune skulle opprette en ny storbylegevakt. Man har imidlertid stadig utsatt byggingen av ulike årsaker, og det virker pr. i dag uklart når det kan bli noe av. Imens er Oslo legevakts bygning i Storgata stadig mer preget av forfall, og man har nå i en lengre periode tatt i bruk operasjonsstuene på Aker sykehus.

Kan statsråden gjøre rede for når ny storbylegevakt vil bli etablert, og er det aktuelt å bruke Aker til formålet?


Les hele debatten