Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden held fast ved målsetnaden om at den nye straffelova vil bli iverksett innan sommaren 2015, med tilvising til den tidkrevjande oppgraderinga av politiets IKT-system

Datert: 08.05.2014
Fremsatt av: Geir Inge Lien (Sp)
Besvart: 14.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Tidligare i år gjorde statsråden det klårt at den nye straffelova kjem til å bli iverksett innan sommaren 2015. Politiets IKT-system skal ifølgje statsråden vera oppgradert innan den tid. Prosessen har tidligare vist seg å vera særs tidkrevjande.

Held statsråden fast ved denne målsetnaden?


Les hele debatten