Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til klima- og miljøministeren

Om regjeringen vil gå inn for å gi kommunene lovhjemmel for å innføre lavutslippssoner på grunn av høy lokal luftforurensning

Datert: 08.05.2014
Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren
Besvart: 14.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det er kjent at Norge er anklaget av ESA for brudd på luftkvalitetsdirektivet på grunn av høy lokal luftforurensning i noen av de store byene som Oslo og Bergen. For å kunne motvirke dette trenger byene mer effektive virkemidler. Ett tiltak som har betydd mye i andre storbyer i Europa er innføring av lavutslippssoner, der det kan stilles krav om at bare kjøretøyer med lave eller ingen utslipp kan brukes i bestemte områder.

Vil regjeringen gå inn for å gi kommunene lovhjemmel for å innføre slike lavutslippssoner?


Les hele debatten