Muntlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilke konkrete beslutninger som vil komme i den nye sykehusplanen til helseministeren, utover den type beslutninger som Stoltenberg II la fram i nasjonal helse- og omsorgsplan, relatert til stortingsmeldinger og i budsjettproposisjoner, og hvilke konkrete endringer som kommer

Datert: 14.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Når vi blir syke eller skadet, er operative sykehus og akuttjenester med klarhet i ansvarsforhold veldig viktig for pasientene. Det er også viktig for samfunnsberedskapen. Dette var ett av hovedpunktene i fjorårets valgkamp, hvor bl.a. Bent Høie gikk til valg på en stor reform som skulle erstatte måten vi i dag styrer sykehusene på. Nå er det imidlertid høyst uklart om det er valgløftene fra i fjor eller helseministerens brev til Stortinget om oppfølgingen av arbeidet med en såkalt nasjonal helse- og sykehusplan som gjelder. For hør bare her:

Til Bergens Tidende uka før valget sa Bent Høie:

«I dag vet ikke aksjonistene hvor de skal vende seg, nå kan de dra til Oslo og gå i fakkeltog til Stortinget. De kan henvende seg til sine egne politikere på Stortinget, som med vår modell vil ha ansvar for beslutningene.»

Nå skriver Bent Høie til Stortinget:

«Jeg ønsker ikke med Nasjonal helse- og sykehusplan å legge opp til at Stortinget skal ta beslutninger knyttet til det konkrete føde- og akuttilbudet eller øvrige endringer ved de ulike sykehusene. Stortinget må ikke ta over det ansvaret som ligger hos styret og ledelsen (…)» ved sykehusene.

Vi har dessverre også andre eksempler på store snuoperasjoner fra helseministeren det siste halve året: reservasjonsrett for fastleger, omorganisering av akuttmottak og en såkalt uavhengig granskning av OUS, Oslo universitetssykehus.

Jeg synes det er bra at vi har en helseminister som går vekk fra ugjennomtenkte valgløfter, men jeg synes det er ille at man først må vinne valg før man forstår at det man framstilte i opposisjon, kanskje ikke var så smart og så enkelt som man trodde. Langt verre er det at det ikke er klarhet i hvem som har ansvaret for hva i sykehusene.

Derfor er mitt spørsmål: Forstår helseministeren at også i denne saken synes folk det er vanskelig å se sammenhengen mellom liv og lære? Og hvilke konkrete beslutninger vil komme i den nye sykehusplanen til helseministeren, utover den type beslutninger som Stoltenberg II la fram i nasjonal helse- og omsorgsplan, relatert til stortingsmeldinger og i budsjettproposisjoner? Hvilke konkrete endringer kommer?


Les hele debatten