Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om korleis statsråden vil fylgja opp Sykehuset Telemark HF sitt vedtak om Utviklingsplanen 2014-2016 politisk

Datert: 15.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Sykehuset Telemark HF skal den 20. mai fatte den endelege avgjersla i sak om Utviklingsplanen 2014-2016. I innstillinga er det føreslått å leggja ned akuttfunksjonen ved Rjukan sykehus og flytte tilbodet til Notodden og å leggja ned akuttfunksjonen ved Kragerø sykehus, til fordel for Skien. Ifølgje lov om helseforetak skal vesentlege endringar ikkje endeleg avgjerast av helseføretaket.

Korleis vil statsråden fylgja opp Sykehuset Telemark HF sitt vedtak politisk?


Les hele debatten