Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

Om statsråden vil sørge for at forslag til modeller for BITs (bilaterale investeringsavtaler) også denne gang sendes på bred høring

Datert: 12.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av næringsminister Monica Mæland

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BITs). Nylig ble det avholdt møter mellom Nærings- og fiskeridepartementet, NGO-er og partene i arbeidslivet om dette. Den forrige regjeringen utarbeidet forslag til modellavtale for BITs, som ble sendt på bred høring. Det er viktig å sikre åpenhet om denne type avtaler, slik at de kan ha bredest mulig politisk forankring.

Vil statsråden sørge for at forslag til modeller for BITs også denne gang sendes på bred høring?


Les hele debatten