Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre et godt og likeverdig tilbud, samt rettssikkerhet og reell brukermedvirkning i alle kommuner for barn som har store hjelpebehov og deres pårørende

Datert: 22.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): 16. mai traff jeg pårørende med barn som har store hjelpebehov, hjemmehørende i Grimstad. Historiene som de fortalte meg, om liten brukermedvirkning og forståelse, mangelfullt tilbud, trusler om sanksjoner hvis de sa ifra, er skremmende. Dette er trist, men dessverre ser det ut som om det er store utfordringer på dette feltet i en god del kommuner.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre et godt og likeverdig tilbud, samt rettssikkerhet og reell brukermedvirkning i alle kommuner for brukerne og deres pårørende?


Les hele debatten