Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Om statsråden mener at det er aktuelt å slå sammen eller legge ned universiteter og høgskoler med tvang

Datert: 22.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): I et intervju med NRK uttaler statsråden at regjeringen vil sette kvalitetskrav til universiteter og høgskoler, og at dette vil få betydning for den framtidige strukturen i sektoren. Institusjoner som enten forsker lite, som har få studenter på campus og skårer lavt når det gjelder undervisningskvalitet, oppfordres til å slå seg sammen med andre.

Betyr dette at det er aktuelt for regjeringen å slå sammen eller legge ned universiteter og høgskoler med tvang?


Les hele debatten