Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om statsråden mener at en prosentvis lik inntektsutvikling de neste årene vil øke eller redusere inntektsforskjellene mellom landbruket og andre grupper

Datert: 22.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene i landbruket fra 2006 til 2014 har økt fra 162 000 til 305 500 kr/årsverk. For andre grupper har inntektene i samme periode økt fra 359 700 til 505 300 kroner.

Mener statsråden at en prosentvis lik inntektsutvikling de neste årene vil øke eller redusere inntektsforskjellene mellom landbruket og andre grupper?


Les hele debatten