Spørretimespørsmål fra Jorid Holstad Nordmelan (A) til kunnskapsministeren

Om det å redusere bevilgningen med 700 mill. kroner er en oppfølging av ambisjonen om å øke pedagogtettheten i norske barnehager

Datert: 27.05.2014
Fremsatt av: Arild Grande (A)
Besvart: 04.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Jorid Holstad Nordmelan (A)

Spørsmål

Jorid Holstad Nordmelan (A): Jeg viser til Innst. 380 S (2012-2013), hvor 'Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, mener det er viktig å sikre at barnehagene har god bemanning, og er glad for at regjeringen vil innføre et krav om grunnbemanning i barnehagen på én voksen per tre småbarnsplasser (1:3) og én voksen per seks storbarnsplasser (1:6) innen 2020'.

Er det å redusere bevilgningen med 700 mill. kroner en oppfølging av ambisjonen om å øke pedagogtettheten i norske barnehager?


Les hele debatten