Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til klima- og miljøministeren

Om statsråden kan gi en orientering om status i arbeidet til ny erstatningsforskrift for tap til rovvilt, og om hvilke endringer som eventuelt planlegges

Datert: 21.05.2014
Besvart: 04.06.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Stortinget har gjennom rovdyrforliket uttrykt at det skal sikres både bærekraftige rovviltbestander og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene. Arbeiderpartiet er opptatt av konfliktdempende tiltak i problematikken beitenæringen vs. rovdyr, med blant annet erstatningsordninger for tap til rovvilt. Forslag til ny erstatningsforskrift ligger nå på statsrådens bord.

Kan statsråden gi en orientering om status i dette arbeidet, og hvilke endringer som eventuelt planlegges?


Les hele debatten